Kinda kanal

.Stangan Sidbild

Kinda kanal (700 m) är inte lika känd som Göta kanal, men minst lika fin. Kanalen består av 15 slussar och följer i stor utsträckning Stångåns naturliga lopp söder ut från Linköping och förbinder sjöarna Åsunden (börjar vid Horn), Ämmern, Järnlunden, Lilla- och Stora Rängen, Erlången, Roxen - hela vägen till Göta Kanal vid Bergs Slussar.